top of page
download-17b105ce-1920w_edited.png

Dzīvnieku aizsardzības biedrība „LOTE”

Par biedrību

„Ar prieku un patiesu lepnumu ziņojam, ka viens no mūsu ilggadējiem draugiem un atbalstītājiem „Jūrmalas Dzīvnieku aizsardzības biedrība” nupat uzsācis jaunu un aktīvu posmu savā attīstībā!

 

 

Organizācijas jaunais nosaukums ir Dzīvnieku aizsardzības biedrība „LOTE” un arī turpmāk viņi aktīvi iestāsies par dzīvnieku labturības jautājumu un ētiskas izturēšanās pret dzīvniekiem aktualizēšanu sabiedrībā, atbalstīs dzīvnieku patversmes un veicinās starptautiska mēroga sadarbību dzīvnieku aizsardzības jomā.

 

Sirsnīga un cieņpilna izturēšanās pret dzīvniekiem ir „LOTES” aicinājums un sirdslieta. Jau līdz šim kopā ir izdarīts liels darbs un arī turpmāk mūs sagaida aktīva darbošanās gan kopīgos projektos, gan katram savā lauciņā. 

 

Mēs TICAM, ka KOPĀ varam paveikt vairāk, tādēļ no sirds priecājamies, ka mūsu pulks dzīvnieku labturības jomā arvien pieaug! ”

Oskars, 

Slokas dzīvnieku patversmes vadītājs

  • Facebook
Dzīvnieku aizsardzības biedrība „LOTE”
3188.jpg

Kas ir Dzīvnieku aizsardzības biedrība „LOTE”?

Biedrības „LOTE” sākums meklējams tālajā 2013.gadā. Biedrības galvenā mērķauditorija jau toreiz bija cilvēks un viņa sadzīvošana ar dzīvnieku. Daudzo gadu pieredze rāda, ka ievērojami ir uzlabojusies situācija dzīvnieku labturības jomā, tomēr redzam, ka vēl ir kur augt.

Biedrība dibināta, lai vairotu pozitīvas dzīvnieku pieredzes mijiedarbībā ar cilvēku. Savu galveno mērķi sasniedzam ar izglītojošu un atraktīvu pasākumu organizēšanu. Iesaistām pieredzējušus cilvēkus gan diskutējot par aktuāliem jautājumiem dzīvnieku labturības jomā, gan kopīgi radot noderīgas lietas kā mūsu ķepaiņiem, tā arī sabiedrībai.

 

Tikai darbojoties kopā varam mazināt cietsirdību, veicināt mīlestību un labestīgu attieksmi pret dzīvniekiem.

Ja Tevi sirds sauc, iesaisties arī Tu!

Madara,
Dzīvnieku aizsardzības biedrības „LOTE” pārstāve

bottom of page